Szanowni Państwo,

niezwłocznie informujemy, że 7 lipca 2016 roku strona internetowa netia.pl została zaatakowana przez cyberprzestępców. Doszło do naruszenia danych osobowych, które przekazali Państwo poprzez formularze na stronie netia.pl

Pragniemy podkreślić, że dane Klientów oraz firm współpracujących są zabezpieczone przez ekspertów Spółki, których wspomaga dodatkowy, wysoko wykwalifikowany, zewnętrzny zespół doradczy.


Hasła i loginy do portalu samoobsługowego NetiaOnline są bezpieczne, dlatego nie ma konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań ze strony Klientów.


Informacja o naruszeniu danych osobowych


W wykonaniu obowiązku określonego w art. 174a ust. 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne tj. z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.), przekazujemy następujące informacje: 7 lipca 2016 r., o godz. 11:03 przeprowadzono atak cyberprzestępców na serwis netia.pl.


W wyniku ataku cyberprzestępców naruszone zostały dane osobowe abonentów Netia S.A. lub potencjalnych Klientów będących osobami fizycznymi. W wyniku ataku cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych użytkowników przekazywanych za pośrednictwem serwisu netia.pl (formularz kontaktowy oraz formularz umowy elektronicznej). Zgodnie z wiedzą Spółki bezprawnie uzyskane dane osobowe zostały opublikowane w sieci Internet i stały się publicznie dostępne.


Ze względu na naruszenie i publikację danych, jeśli jesteście Państwo proszeni poprzez mail, sms lub telefon o podanie danych osobowych lub dokonanie zmian na stronach (np. zmianę haseł) prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.


Netia przygotowała także stosowne zawiadomienia o zaistniałym zdarzeniu do właściwych organów, w tym w szczególności GIODO oraz organów ścigania.


Netia zabezpieczyła logi systemu oraz pozostałe informacje mogące pozwolić na ustalenie przebiegu ataku oraz podmiotów odpowiedzialnych. Odtworzyła także działanie systemu i zweryfikowała jego zabezpieczenia.


W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z: daneosobowe@netia.pl


Dla osób szukających informacji dotyczących postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych przygotowaliśmy poradnik: Naruszenie danych osobowych – poradnik